လုံခြုံရေး

စက်မှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အ ဦ များလုံခြုံရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုံခြုံမှုနှင့်ညဘက်အမြင်များ၊ အပန်းဖြေလှေလှော်ခြင်း၊ မီးသတ်စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ပစ်မှတ်ရယူခြင်းနှင့်ခြေရာခံခြင်းရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ရန်ရုပ်ပုံများသို့မဟုတ်အသံသွင်းခြင်းများပြုလုပ်ရန်ကိုက်ညီသောဗွီဒီယိုစနစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤရှုပ်ထွေးသောဗွီဒီယိုစနစ်များ၏အဓိကအချက်မှာ power, signal နှင့် data အားလုံးကို slip ring system မှတဆင့်ဖြတ်သန်းသွားသည်။ ၃၆၀ ဒီဂရီအဆုံးမဲ့ပုံရိပ်များသိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လှည့်သောအပိုင်းတစ်ခုမှပုံသေအစိတ်အပိုင်းသို့ကူးယူခြင်းနှင့်လှည့်နေစဉ်လိမ်နေသောဝါယာကြိုးများကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။ ဒါကြောင့် modem video system သည် slip rings အတွက်အများဆုံးဝယ်လိုအား application ဖြစ်ပါတယ်။

app7-1

စက်မှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အ ဦ များလုံခြုံရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုံခြုံမှုနှင့်ညဘက်အမြင်များ၊ အပန်းဖြေလှေလှော်ခြင်း၊ မီးသတ်စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ပစ်မှတ်ရယူခြင်းနှင့်ခြေရာခံခြင်းရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ရန်ရုပ်ပုံများသို့မဟုတ်အသံသွင်းခြင်းများပြုလုပ်ရန်ကိုက်ညီသောဗွီဒီယိုစနစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤရှုပ်ထွေးသောဗွီဒီယိုစနစ်များ၏အဓိကအချက်မှာ power, signal နှင့် data အားလုံးကို slip ring system မှတဆင့်ဖြတ်သန်းသွားသည်။ ၃၆၀ ဒီဂရီအဆုံးမဲ့ပုံရိပ်များသိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လှည့်သောအပိုင်းတစ်ခုမှပုံသေအစိတ်အပိုင်းသို့ကူးယူခြင်းနှင့်လှည့်နေစဉ်လိမ်နေသောဝါယာကြိုးများကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။ ဒါကြောင့် modem video system သည် slip rings အတွက်အများဆုံးဝယ်လိုအား application ဖြစ်ပါတယ်။